Munchvandring | Munchwandering with guide

page view image

Tickets Not Available

Time slots
Selected date
event image

Arrangementsinformasjon

På denne omvisningen får du oppleve både kunsten, historiene og landskapet til Edvard Munch.


On this tour you get to experience both the art, the stories and the landscape of Edvard Munch.

Restrictions

The hike takes place outdoors in rugged terrain and steep slopes. Good footwear is recommended. Not suitable for walkers and wheelchairs.


Restriksjoner

Vandringen foregår utendørs i ulent terreng og bratt helling. Godt skotøy er anbefalt. Ikke egnet for rullatorer og rullestoler.

Organizer
Ramme